]

                                                                                                                       


 • 103 - Yin&Yang 22.01.2010 :: 16:35

  Comment (18)

  Yin-yang, jin-jang, in-jang, wg tradycji chińskiej podstawowe pierwiastki-siły tworzące całą rzeczywistość, decydujące o jej trwaniu, a zarazem o dokonującej się w niej nieustannie zmianie.

  Oznaczają: yin - element żeński, bierny, receptywny, negatywny, ciemność, noc, Ziemię. Yang - element męski, czynny, kreatywny, pozytywny, światłość, dzień, Niebo.

  Symbol yin (np. w heksagramach Księgi Przemian) to linia przerwana w środku (- -), yang zaś symbolizuje linia ciągła (?). Występują we wszystkim, co jest, zawsze w parze, choć w różnych proporcjach - są swoim dokładnym przeciwieństwem, ale równocześnie każda z nich zawiera w sobie cząstkę drugiej (decyduje to o ich nierozdzielności).

  Zasada yin-yang pojawiła się już w wierzeniach ludowych, gdzie obie siły interpretowano w sposób naturalistyczny (np.: yin - ocienione zbocze wzgórza, kierunek północny, zima, doliny, Księżyc, chmury, naczynia, brzoskwinie, piwonie, wół, brzuch. Yang - zbocze wzgórza wystawione na słońce, kierunek południowy, lato, góry, Słońce, barany, ogiery, głowa).

  Zasadę tę przejęła klasyczna myśl chińska, stosując ją zarówno w subtelnych rozważaniach filozoficznych (np. w konfucjanizmie i zwłaszcza taoizmie), jak i w praktce życiowej (kuchnia, medycyna, sztuka miłości itp.).

  Z koncepcją Zmiany jako powszechnego prawa naturalnego, bezpośrednio wiążą się poglądy Chińczyków na dwie siły działające w przyrodzie - yin i yang.

  Określając te siły trzeba zaznaczyć, iż każda z nich zawiera dokładne przeciwieństwo drugiej i to w tym samym stężeniu, jak i proporcji. Mówiąc yin wywołuje się pojęcie yang, gdyż jedno bez drugiego nie istnieje, tak jak nie może zaistnieć pojęcie plus bez pojęcia minus. Kwestionując jedno, przekreśla się drugie, jako coś, co jest bezpośrednio z nim związane.

  Yang jest siłą jasną, pozytywną, męską, tworzącą Niebo. Jest dniem, światłem i lekkością.

  Yin natomiast jest siłą ciemną, negatywną, żeńską, tworzącą Ziemię. Jest mrokiem i mocą przygniatającą.

  Rozważając Istotę obu sił trzeba pamiętać, iż każda z nich zawiera w sobie odrobinę siły przeciwnej, co daje niejako piętno współistnienia: jedno jest przeciwne drugiemu, a w sumie składają się na całość. Ową całością jest Uniwersum, gdzie yin i yang, dzięki swojemu przeciwieństwu, są siłami mogącymi wszystko stworzyć. Sam proces tworzenia polega na przezwyciężeniu oporu, który jest nie tylko przyczyną, ale i konieczno*ścią powstania nawet najdrobniejszych rzeczy i zjawisk. Upraszczając można stwierdzić, iż świat zbudowany jest wyłącznie z pierwiastków yin i yang, a każda rzecz czy zjawisko zawiera inną ich kombinację.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23


  KONIEC

  Comment (18)
 • |