]

                                                                                                                       


 • 104 - Heksagram 23.01.2010 :: 16:29

  Comment (7)

  Heksagram

  "Pieczęć Salomona"


  Heksagram współcześnie kojarzy się przede wszystkim z judaizmem. Widnieje na fladze Izraela. Żydzi znają ja jako tarczę Dawida, często nazywana gwiazda Dawida. W magii heksagram jest znany pod tradycyjna nazwa pieczęci Salomona. W rzeczywistości wydaje się , że heksagram nie ma żadnego związku z Salomonem, czy Dawidem, a nawet i jego związki z judaizmem okazują się stosunkowo niedawne; przed dwunastym wiekiem nie ma o nim żadnej wzmianki w literaturze żydowskiej a z cała pewnością jako godło został przyjęty dopiero w siedemnastym wieku.

  Naprawdę symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki Wschód, gdzie jest znany jako Wielka Yantra w tantryzmie hinduistycznym. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawna samicę istniejąca przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawniona męskość, reprezentowana przez trójkąt z wierzchołkiem skierowanym ku górze. Heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwiastków sił.

  W oryginalnej postaci heksagram pokazywał złączenie męskiego bóstwa z jego żeńska esencja. Na poziomie duchowym heksagram jest najwyższym symbolem zrównoważonej boskości. Heksagram - sześcioramienna gwiazda składająca się z dwóch nałożonych na siebie równobocznych trójkątów. Zawiera w sobie przedstawienie symboliczne czterech żywiołów : Trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę wyobraża ogień. Trójkąt z wierzchołkiem skierowanym w dół wodę. Trójkąt ognia przecięty przez podstawę trójkąta wody oznacza powietrze. Trójkąt wody przecięty przez podstawę trójkąta ognia - ziemię. Całość przedstawiona w ten sposób zawiera w sobie wszystkie żywioły wszechświata. Na czterech bocznych wierzchołkach umieszcza się cztery podstawowe cechy materii : odpowiednio od góry ciepło i zimno. W ten sposób otrzymuje się związki między czterema żywiołami i ich cechy, przeciwstawiające się sobie parami. Ogień jest ciepły suchy, woda wilgotna, zimna, ziemia, zimna, sucha, powietrze, wilgotne, ciepłe. W tym wypadku pieczęć Salomona wyraża syntezę przeciwstawnych zjawisk i jedność i złożoność wszechświata.

  Pieczęć Salomona zawiera również siedem podstawowych metali alchemicznych oraz siedem najważniejszych planet. W centrum umieszcza się złoto i słońce, jako doskonałość do której ma zmierzać każdy proces. Najwyższy wierzchołek to srebro i księżyc. Najniższy ołów i Saturn. Wierzchołki po prawej stronie, od góry, to miedź˝ i Wenus, oraz rtęć i Merkury. Po lewej, również od góry; żelazo i Mars, wreszcie i Jowisz. Pieczęć Salomona wyraża w ten sposób sprowadzenie niedoskonałego, wielorakiego do doskonałego, jednorodnego. Niektórzy odczytują ten symbol na planie duchowym, jako rodzaj mistycznej drogi, której celem jest przemiana człowieka niedoskonałego, podzielonego między różne skłonności, tendencje, popędy, w istotę doskonałą. Według innych interpretacji, sześcioramienna gwiazda przedstawia zjednoczenie pierwiastka męskiego i żeńskiego.

  Heksagram unicursal

  Symetryczny heksagram nazwano tak, ponieważ został narysowany symetrycznie jak i jednym nieprzerwanym ruchem, co zawsze było naczelną cechą tworzenia figur w rytualnej magii, gdzie linia nieprzerwana jest bardziej preferowana (rysowanie jednym ruchem; pentagram jest jednym z przykładów). Jest to znaczące w rytualnej magii, gdy odwoływanie i wypędzanie heksagramow musi się odbyć.

  Symbol został stworzony przez zakon Złotego Brzasku, a później
  zastosowany przez Aleistera Crowley'a jako mechanizm o personalnym
  znaczeniu. Jest często noszony przez thelemitow jako znak religijnej
  identyfikacji i uznania.  Adaptacja symetrycznego heksagramu Crowleya przedstawia różę o pięciu
  płatkach, symbolizujących pięcioramienną gwiazdę w centrum heksagramu
  (boska kobiecość), Symbol jedenastu wszelkiego stworzenia (pięć płatków
  róży plus sześć ramion heksagramu) - numer boskiego związku.

  Heksagram unikursal będzie zatem hieroglifem wyrażającym to Światło wypływające i wpływające do Ciemności/Nieskończoności. Crowley nazywa swój twór heksagramem Bestii. Jakiej Bestii? Ja twierdzę, że to naturalny człowiek (symbolizowany przez cyfrę 6 – stąd heksagram); on wraz z żywym Płomieniem. Cyfra 6 (heksagram) może również być postrzegana jako odzwierciedlenie Kronosa, lecz i tu znaczenie będzie takie samo; Bestia to ten, kto płynie przez Czas.

  Te linie mogą być siłą elektromagnetyczną lub jej częścią - elektryczną diastazą fosforową (ten symbol w zasadzie wygląda jak dwa symbole pola elektromagnetycznego odbijające siebie nawzajem), a głębia tego symbolu może być częścią Mychos. Gdyby opisać na nim koło, symbolizowałby Kyklosa.

  Punkt w środku heksagramu unikursal wyglądem przypomina 5-płatkowy kwiat, może to być róża? (piktogram używany do przedstawiania Erosa).

  * Symetryczny Kundalini - w jodze, tantrze i tradycji indyjskiej: pierwotna, seksualna, żeńska, ziemska i uniwersalna siła stwórcza, symbolizowana przez węża czy też ściślej wężycę, zwiniętą w najniższej, seksualnej czakrze człowieka.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19


  KONIEC

  Comment (7)
 • |