]

                                                                                                                       


 • 116 - Trzecie oko 04.02.2010 :: 16:10

  Comment (11)

  Trzecie oko
  zwane też okiem wewnętrznym, spokrewnione z 6-stą czakrą (Anja) jest
  furtką w głęboką rzeczywistość i w wyższe wymiary świadomości. Jest symbolem
  oświecenia i wysokiego duchowego przebudzenia.
  Trzecie oko - symbol oświecenia (moksha, nirvana),
  zwane też okiem mądrości łączy człowieka z 10 furtkami. Dziewięć furtek
  znajduje się na zewnątrz zmysłowego świata (oczy, uszy, usta, pęcherz, odbyt),
  dziesiątka furtka (3-cie oko) łączy z wyższą świadomością.
  Oczy fizyczne służą do
  postrzegania świata zewnętrznego, przekazują obrazy z zewnątrz do mózgu.
  Człowiek posiada również 3-cie oko spokrewnione z szyszynką, zwane okiem
  spirytualnym lub wewnętrznym widzeniem, które związane jest z siedzibą duszy.
  Szyszynka ulokowana jest w centrum
  czaszki.
  Szyszynka mistyczny organ aktywowany
  przez światło, kontroluje wiele biorytmów życia, kiedy pracuje w harmonii z
  częścią podkorową mózgowia zarządza łaknieniem, seksualnym pożądaniem i
  biologicznym zegarem, od tego miejsca zależy nasz proces starzenia się. Kiedy
  szyszynka budzi się ta osoba odczuwa wielki ucisk na mózg, ponieważ następuje
  połączenie z wysoką frekwencją światła.
  Trzecie oko rozwija się na wielu
  poziomach. Wiele osób widzi tylko poziom scen (poziom astralny) a nie potrafi
  widzieć prawdy na wyższym poziomie i nawet nie wierzy w nie. Uważa, że to co
  widzi jest prawidłowe i doskonałe. Takie rozumowanie nie pomaga wzrosnąć wyżej.
  Z 3-cim okiem jest bardzo dużo zamieszania ale z niskiego poziomu nie można
  wytłumaczyć czym ono jest naprawdę. Również do niedawna było wielką tajemnicą i
  nikt tego nie ujawniał. Najczęściej 3-cim okiem nazywa się kanał idący od
  przysadki mózgowej do szyszynki. W buddyzmie mówi się, że każdy por na ciele
  jest okiem. Przez swoje fizyczne oczy widzimy rzeczy namacalne, fizyczne. Osoby
  wyżej rozwinięte twierdzą, że tacy ludzie mają ubogie zdolności zrozumienia.
  Osoby z otworzonym trzecim okiem posiadają supernaturalne moce.

  Buddyści mówią o pięciu
  mocach:
  1. Wzrok cielesny

  2. Wzrok Niebiański

  3. Wzrok Mądrości

  4. Wzrok Prawa

  5. Wzrok Buddhy  Te pięć poziomów jest nadal podzielone na
  poziom wyższy, średni i niższy.


  W Tao mówi się o 9x9 czyli 81 poziomach
  oka Prawa.
  Supernaturalne moce otwierają się dopiero
  na poziomie Wzroku Niebiańskiego. Na tym poziomie 3-cie oko otwiera się rzadko.


  Bardzo ważnym etapem jest oko mądrości,
  wówczas nie ma się wglądu w obrazy i sceny w innych wymiarach ale taka osoba
  otwiera się na mądrość.
  W chwili kiedy zostaje aktywowane światło
  w głowie budzi się intuicja, wiedza i pamięć wyższych planów, przychodzi błysk
  uniwersalnej wiedzy. Szyszynka koresponduje z boskimi energiami w chwili
  połączenia światła z energią kundalini. Światło jest ulokowane na górze
  sutratmy (sznur duszy) i przechodzi niżej z wysokich poziomów. W tym
  momencie 3-cie oko staje się natychmiast bardziej spirytualne i zaczyna
  następować proces ewolucji. Ludzka dusza wyrusza w podróż, wzrasta z materii do
  subtelnych planów. Znikają granice ego, budzi się wyższa świadomość, mózg
  otwiera się głęboko i mniej koncentruje się na fizycznych rzeczach. Ten proces
  odbywa się zupełnie naturalnie. Wzrasta świadomość z emocjonalnej natury do
  świetlistej, szyszynka w pełni się rozwija.
  W chwili kiedy nasz sens osobistego ego
  zostaje odłożony na bok i nasza mentalna energia zostaje dziewicza stajemy się
  świadomi. Kiedy osoba dochodzi do bardzo wysokiego poziomu ukazuje się oko
  złożone.   

  Oko złożone - wykształca się na całej górnej połowie twarzy a w
  nim znajduje się niezliczona ilość małych oczu. Tylko niektóre osoby oświecone
  posiadają oko złożone, potrafią widzieć to co zechcą i potrafią widzieć
  wszystkie poziomy na raz. Podobne oko posiada mucha.
  U większości ludzi 3-cie oko jest zablokowane.
  Niektórzy przebijają się podczas prawidłowych medytacji i właściwej postawy
  życia, jednak dla większości jest to bardzo trudne. Są ludzie, którzy bardzo
  mocno ćwiczą by otworzyć 3-cie oko, ale im więcej ćwiczą tym mniej
  prawdopodobne, że go otworzą. Może nawet się zdarzyć, że 3-cie oko zostanie
  zupełnie zakryte. Taka osoba może zostać całkowicie odizolowana, zamknięta w
  świecie zewnętrznych własnych przywiązań. Ludzie tego nie rozumieją, nie
  wierzą, ciągle robią wszystko aby otworzyć 3-cie oko i uzyskują efekty
  dokładnie na odwrót.     Comment (11)
 • |