]

                                                                                                                       


  • 116 - Trzecie oko 04.02.2010 :: 16:10

    Comment (11)

    Trzecie oko
    zwane też okiem wewnętrznym, spokrewnione z 6-stą czakrą (Anja) jest
    furtką w głęboką rzeczywistość i w wyższe wymiary świadomości. Jest symbolem
    oświecenia i wysokiego duchowego przebudzenia.
    Trzecie oko - symbol oświecenia (moksha, nirvana),
    zwane też okiem mądrości łączy człowieka z 10 furtkami. Dziewięć furtek
    znajduje się na zewnątrz zmysłowego świata (oczy, uszy, usta, pęcherz, odbyt),
    dziesiątka furtka (3-cie oko) łączy z wyższą świadomością.
    Oczy fizyczne służą do
    postrzegania świata zewnętrznego, przekazują obrazy z zewnątrz do mózgu.
    Człowiek posiada również 3-cie oko spokrewnione z szyszynką, zwane okiem
    spirytualnym lub wewnętrznym widzeniem, które związane jest z siedzibą duszy.
    Szyszynka ulokowana jest w centrum
    czaszki.
    Szyszynka mistyczny organ aktywowany
    przez światło, kontroluje wiele biorytmów życia, kiedy pracuje w harmonii z
    częścią podkorową mózgowia zarządza łaknieniem, seksualnym pożądaniem i
    biologicznym zegarem, od tego miejsca zależy nasz proces starzenia się. Kiedy
    szyszynka budzi się ta osoba odczuwa wielki ucisk na mózg, ponieważ następuje
    połączenie z wysoką frekwencją światła.
    Trzecie oko rozwija się na wielu
    poziomach. Wiele osób widzi tylko poziom scen (poziom astralny) a nie potrafi
    widzieć prawdy na wyższym poziomie i nawet nie wierzy w nie. Uważa, że to co
    widzi jest prawidłowe i doskonałe. Takie rozumowanie nie pomaga wzrosnąć wyżej.
    Z 3-cim okiem jest bardzo dużo zamieszania ale z niskiego poziomu nie można
    wytłumaczyć czym ono jest naprawdę. Również do niedawna było wielką tajemnicą i
    nikt tego nie ujawniał. Najczęściej 3-cim okiem nazywa się kanał idący od
    przysadki mózgowej do szyszynki. W buddyzmie mówi się, że każdy por na ciele
    jest okiem. Przez swoje fizyczne oczy widzimy rzeczy namacalne, fizyczne. Osoby
    wyżej rozwinięte twierdzą, że tacy ludzie mają ubogie zdolności zrozumienia.
    Osoby z otworzonym trzecim okiem posiadają supernaturalne moce.

    Buddyści mówią o pięciu
    mocach:
    1. Wzrok cielesny

    2. Wzrok Niebiański

    3. Wzrok Mądrości

    4. Wzrok Prawa

    5. Wzrok Buddhy    Te pięć poziomów jest nadal podzielone na
    poziom wyższy, średni i niższy.


    W Tao mówi się o 9x9 czyli 81 poziomach
    oka Prawa.
    Supernaturalne moce otwierają się dopiero
    na poziomie Wzroku Niebiańskiego. Na tym poziomie 3-cie oko otwiera się rzadko.


    Bardzo ważnym etapem jest oko mądrości,
    wówczas nie ma się wglądu w obrazy i sceny w innych wymiarach ale taka osoba
    otwiera się na mądrość.
    W chwili kiedy zostaje aktywowane światło
    w głowie budzi się intuicja, wiedza i pamięć wyższych planów, przychodzi błysk
    uniwersalnej wiedzy. Szyszynka koresponduje z boskimi energiami w chwili
    połączenia światła z energią kundalini. Światło jest ulokowane na górze
    sutratmy (sznur duszy) i przechodzi niżej z wysokich poziomów. W tym
    momencie 3-cie oko staje się natychmiast bardziej spirytualne i zaczyna
    następować proces ewolucji. Ludzka dusza wyrusza w podróż, wzrasta z materii do
    subtelnych planów. Znikają granice ego, budzi się wyższa świadomość, mózg
    otwiera się głęboko i mniej koncentruje się na fizycznych rzeczach. Ten proces
    odbywa się zupełnie naturalnie. Wzrasta świadomość z emocjonalnej natury do
    świetlistej, szyszynka w pełni się rozwija.
    W chwili kiedy nasz sens osobistego ego
    zostaje odłożony na bok i nasza mentalna energia zostaje dziewicza stajemy się
    świadomi. Kiedy osoba dochodzi do bardzo wysokiego poziomu ukazuje się oko
    złożone.     

    Oko złożone - wykształca się na całej górnej połowie twarzy a w
    nim znajduje się niezliczona ilość małych oczu. Tylko niektóre osoby oświecone
    posiadają oko złożone, potrafią widzieć to co zechcą i potrafią widzieć
    wszystkie poziomy na raz. Podobne oko posiada mucha.
    U większości ludzi 3-cie oko jest zablokowane.
    Niektórzy przebijają się podczas prawidłowych medytacji i właściwej postawy
    życia, jednak dla większości jest to bardzo trudne. Są ludzie, którzy bardzo
    mocno ćwiczą by otworzyć 3-cie oko, ale im więcej ćwiczą tym mniej
    prawdopodobne, że go otworzą. Może nawet się zdarzyć, że 3-cie oko zostanie
    zupełnie zakryte. Taka osoba może zostać całkowicie odizolowana, zamknięta w
    świecie zewnętrznych własnych przywiązań. Ludzie tego nie rozumieją, nie
    wierzą, ciągle robią wszystko aby otworzyć 3-cie oko i uzyskują efekty
    dokładnie na odwrót.         Comment (11)
  • |