]

                                                                                                                       


 • 145 - Siddhi 07.03.2010 :: 13:44

  Comment (7)  Każdy kto dąży do oświecenia zanim rozpocznie wszelkie praktyki duchowe przede wszystkim powinien nauczyć się rozpoznawać dobro i zło. Nie można twierdzić, że Bóg przyjmie duszę, która nie prawd. Światło i ciemność są dwoma przeciwnymi biegunami. Od najdawniejszych czasów znane są światu siły ciemności. Zawsze zło kieruje się w kierunku zła tworząc ten sam poziom świadomości. Na Ziemi inkarnuje się dużo upadłych dusz, które sieją zło. Człowiek musi nauczyć się dobrze rozpoznać oba bieguny. Wielokrotnie nie jest to łatwą sprawą bo nawet w kręgach duchowych, w których ludzie oczekują pomocy wkrada się zło.

  Yogini - powszechnie znani, że dążą do rozwinięcia w sobie supernaturalnych mocy, jedni idą czystą drogą, pragną osiągnąć połączenie z Bogiem a inna grupa pragnie posiąść wielkie moce wchodząc głęboko w swoje pokłady świadomości za pomocą różnych technik ciała. Osiągając nadnaturalne moce potrafią wyjść z ciała, podróżować po astralu i innych częściach globu. Rzeczy niemożliwe dla normalnych ludzi są dla nich niczym. Każdy człowiek za pomocą odpowiednich ćwiczeń potrafi wydobyć z siebie podobne zdolności używając tylko własnego rozumu.

  SIDDHI, RIDDHI lub VIBHUTI
  Supernaturalne moce można osiągnąć za pomocą praktyk yogi.
  Znanych jest dużo rodzajów siddhi lub riddhi:
  - wiedza o przeszłości i przyszłości,
  - ćwiczenie własnych sił fizycznych,
  - podnoszenie własnego umysłu,
  - wiedza o czystej świadomości (purusha),
  - zdolności chodzenia po wodzie, lewitowanie,
  - przenoszenie obiektów siłą woli,
  - materializowanie obiektów,
  - wbijanie w ciało gwoździ,
  - zdolności uzdrawiania,
  - kontrola ciała innych,
  - supernaturalne siły,
  - jasnosłyszenie,
  - jasnowidzenie,
  - bilokacja,
  - zdolności znikania, zmniejszania się, i wiele innych...
  Siddhi - praca dla własnego sukcesu, samorealizacja. Również ta nazwa jest używana w odniesieniu do osób zdobywających prawdziwe oświecenie.

  Riddhi (Riddhis), znaczy światowa moc, bogactwo, luksusowy styl życia.
  Moce siddhi kontrolują sześć zmysłów.

  J. Krisnamurti ostrzegał przed praktykami siddhi. Podobnie pisała H.P. Bławacka. Oboje przestrzegali jak groźne jest rozwijanie psychicznych sił siddhi lub iddhi (jeszcze inna nazwa). Określali je jako iluzje, które zmieniają moce umysłowe. Bławacka podkreślała, że jasnowidzenie, jasnosłyszenie, lewitacja .....etc, dla adepta kroczącego prawdziwie ścieżką duchową nie są ważne a nawet niebezpieczne. Bardziej ważna od ciała jest dusza. Krishnamurti wzrastał w okultyzmie. Był czas, że był nim bardzo zafascynowany i mocno się rozwijał na tym polu. Przyszedł dzień kiedy zrozumiał potężną różnicę między prawdziwym rozwojem duchowym i supernaturalnymi mocami, (znane też pod nazwą ilusionbody - mayavirupa). J. Krisnamurti żył w latach 1895 - 1986. Poznał prawdziwe zjawisko jasnowidzenia, którego sam doświadczał i ogłaszał, że nie jest najważniejsze dla człowieka wspinającego się do Boga. Jego nauki wskazywały inne drogi - spojrzenie na prawdę i oderwanie ducha od materii. Jasnowidzenie i okultystyczne moce potrafią doprowadzić do potężnych zakłóceń pola duchowej wrażliwości. Używanie wszystkich form siddhi, takich jak: lewitowanie, czynienie siebie niewidzialnym, materializowanie obiektów, nadnaturalne siły, wbijanie w ciało ostrych narzędzi.... nie należy rozwijać. Prawdziwy Mistrz nie jest nimi zainteresowany.

  Na świecie coraz więcej ludzi praktykuje siddhi yogę. Uczniowie uczą się jak kontrolować zewnętrzny świat poprzez wewnętrzne zmysły. Kontrolując zewnętrzny świat sięgają dalej, kontrolują świat ludzi. Niebezpieczeństwo praktyk siddhi yoga tkwi w tym, że większość ludzi utożsamia siddhi z samorealizacją i wiedzą łączenia się z Bogiem. Prawdą jest, że część siddhi jest pozytywna. Należy dobrze umieć rozpoznać pozytywny biegun. Wybierając praktyki yogi, dynamicznych medytacji i innych nie znanych sobie technik może nabawić się zupełnie nieoczekiwanych konsekwencji. Ćwiczenia siddhi yoga podnoszą pola świadomości i zewnętrzną manifestację wielkich mocy, zanim osoba stanie się stabilna wyzwalają niskie poziomy podświadomości, wzmacniają ego. W tej grupie dużo studentów zaczyna dla własnej satysfakcji uprawiać magię. Jeśli człowiek użyje mocy Bożych w niewłaściwym kierunku natychmiast zatrzymuje swój osobisty rozwój duchowy. Kiedy ego staje się mocniejsze studenci zapominają, że mają w swoim życiu do wykonania coś bardziej cennego i zaczynają manipulować zewnętrznym światem aby czerpać własne korzyści.

  Siddhi - termin przedstawiający odmienne wartości.


  Odróżnia się dwa typy siddhi:
  - normalne - zdolności, które przychodzą do człowieka samoistnie,
  - supernaturalne - które bywają otwierane aby wznieść się wzwyż - samorealizacja.
  Naturalne przychodzą spontanicznie, są związane z człowieka karmą. Naturalne siddhi są darem przychodzącymi niespodziewanie w ciągu życia. Supernaturalne pojawiają się podczas ćwiczeń yogi i innych technik samorealizacyjnych. Jeśli będą użyte do właściwych celów nie ma w nich nic złego.
  Często siddhi otwierane jest przez różne grupy za pomocą narkotyków, halucynogennych ziół i innych specyfików. W ten sposób wielka liczba ludzi stymuluje własne siddhi, najczęściej w niekontrolowany sposób powodując w swoim ciele psychologiczną traumę. Poprzez narkotyki otwierają furtki AUSHADHIS - przebudzenie mocy siddhi poprzez zioła. Otwarcie swoich mocy za pomocą takich metod może być szybkie ale niezmiernie niebezpieczne. Nigdy takich eksperymentów nie wolno przeprowadzać na własną rękę.

  Spontaniczne otworzenie siddhi jest planem natury, otwiera się naturalnie jak wszystkie inne funkcje fizjologiczne w ciele. Nawet kiedy cierpienie spowodowane tym procesem jest duże zalicza się do normalnych, tak jak poród dziecka. W przypadku, kiedy otwiera się wiele siddi w jednym czasie zawsze będzie przebiegać z większym wysiłkiem i w cierpieniu. Proces rodzenia się siddi nie jest łatwy.

  Otwieranie nie w swoim czasie powoduje gwałtowny potężny stres, występuje zachwianie równowagi psychicznej. Często nierozpoznane i leczone środkami chemicznymi doprowadzą do ciężkich komplikacji.

  Jasnowidzenie, jasnosłyszenie i inne siddhi nie mają głębszych wartości kiedy kroczymy do oświecenia.

  Więc dlaczego ludzie tak bardzo pragną otworzyć
  i utrzymywać takie zdolności?

  Dzieje się to wtedy kiedy osoba chce zamanifestować samego siebie. Nie liczy się cel tylko własny sukces i pieniądze. Nowe zdolności zatrzymują takie osoby w drodze a nawet spychają w dół. Z reguły w tej grupie najczęściej spotyka się ludzi na niskim poziomie rozwoju duchowego.

  Zależy też od osoby co ona pragnie - czy mieć wszystko czy tylko chwilowo chce zaspokoić własne pożądania? Należy uważać na rozwój siddhi w drodze samorealizacji kiedy człowiek wyznacza sobie drogę do zjednoczenia z Bogiem. Prawdziwi Mistrzowie nie dbają o psychiczne moce, których nie potrzebują do codziennego życia. Rozbudzone pragnienia czynią na powrót człowieka istotą materialną.

  Grupa praktykujących, szkolących się w drodze samorealizacji, z reguły są to osoby z bardzo rozbudzonym własnym ego. Próbują wszystkich technik, przeskakują z grupy do grupy, próbują wszystkiego aby jak najszybciej wzrosnąć. Wielu z nich nigdy nie posiądzie żadnych siddhi, tylko teoretyczną wiedzę. Po skończonych kursach następnym ich krokiem jest głośna oferta swojej pomocy, ale nie za darmo.
  Na całym świecie panuje dziś moda na słowa:
  "... nie ma nic złego za branie pieniędzy za pomoc duchową ..."

  i głosy wielu korzystających:
  "... dlaczego nie, posiadają wiedzę,
  więc należy im się dobra i słuszna zapłata.
  Kończyli kursy, poświęcali swój czas ... "
  tak 95% tych ludzi ma tylko kursy i dyplomy.

  Bardzo przepraszam, nie tylko moja opinia jest taka ...
  w tym miejscu zgodzi się ze mną wielu poważnych duchowych Mistrzów:

  ...kończąc tylko kursy, nie masz kwalifikacji
  ani Błogosławieństwa Bożego...!
  Jedynie publikacje; książki, gazety lub inne materiały powinny być płatne z powodu odległości między nauczycielem - uczniem i zwrotem kosztów druku. Może też być przyjęta zapłata ofiarowana przez potrzebującego jako dowód miłości, symboliczne honorarium na jakie go stać, ale on sam je wyznacza.

  Żyjemy w czasie, w którym absolutnie potrzebna jest pomoc osobom mniej doświadczonym. "Dzieci Światła" są świadome swojej roli bez względu w jakich warunkach osobiście bytują, bez względu na miejsce w którym przebywają. Zostali postawieni właśnie w tym miejscu by pomoc słabszym. Bóg ustawił swoje małe świecące latarenki na całym świecie. Nie można z nich czynić kupieckich kramów.


  Ośrodki mocy - czakramy, czasami są zwane kołami umysłu. Są ośrodkami energii połączonymi z automatycznym, parasympatycznym i przebudzeniu duchowym. Następnym etapem w drodze do oświecenia jest Kundalini. Połączenie dolnych i górnych czakramów pozwala przebudzonej energii Kundalini wpływać do mózgu.

  Kundalini nie zawsze przebudzi się do końca, zdarza się, że dochodzi do czakramu splotu słonecznego i z powrotem wraca do swojej groty. Kiedy energia Kundalini zostanie w pełni przebudzona potężny jej strumień wpływa do mózgu, stopniowo zmienia jego struktury i faza za fazą następuje proces oświecenia.

  Medytacja i techniki yogi praktykowane codziennie budzą ośrodki mocy. Ciało staje się bardziej wrażliwe na zapachy, dźwięki i światło. Aby pracować z czakramami drogą medytacji należy poświęcić każdej jednej 45 dni, dopiero wtedy, gdy skończymy pracę z pierwszą zaczynamy pracę z drugą i po 45 dniach przechodzimy do następnej, itd... Szybka i niedokładna praca źle wpłynie na cały energetyczny system i fizyczna ciało. Nie przebudzą się wystarczająco ośrodki mocy. W pracy z czakramami ważny jest dźwięk. Każdy czakram ma swoją mantrę. Podczas medytacji należy ją nucić.

  Supernaturalne moce mogą pochodzić z dwóch źródeł. Wyglądają podobnie ale jak krążą opinie; jedne są od Boga a inne nie. Czasami w ogóle nie widać różnicy. Chrześcijanie sugerują, że problem może tkwić w magii. Sporo ludzi świadomie uczy się magii; białej lub czarnej. Obie te grupy posiadają te same moce. Obie w pewnym stopniu są groźne same dla siebie i swojego otoczenia. Tak biały jak czarny magik ciągle posiadają wielkie ego, które stara się kontrolować trzecią osobę.  W tym temacie pojawia się wiele pytań: Jezus też chodził po wodzie, uciszał burze, zamieniał wodę w wino i czynił jeszcze większe cuda? Lecz jego działania są traktowane jako pożyteczne, którymi służył innemu człowiekowi.     Gautama Buddha posiadł też wiele mocy siddhi, lecz sam szedł droga ascezy i ostrzegał przed cudownymi mocami, które jego zdaniem były tylko ubocznym produktem rozwoju duchowego.

  Siddhi Yoga praktykowana jest dzisiaj na całym świecie. Uczniowie uczą się kontroli swoich zmysłów i kontroli zewnętrznego świata. Wewnętrzne duchowe moce przez duża grupę ludzi są praktykowanie aby wznieść się prosto do Boga. Siddhi są mocami człowieka duszy by mógł się wznieść na wyższy poziom świętości.

  Więc dlaczego tylu duchowych nauczycieli przed nimi przestrzega?

  Należy dobrze poznać jakie niebezpieczeństwo niesie siddhi zanim zaczniemy praktyki. Nie wolno na siłę wyrywać największych sekretów Panu Bogu i używać ich do własnych celów. Jeśli ich już ktoś posiadł powinny służyć dobrej sprawie. Inaczej się dzieje kiedy człowiek otrzymuje wielkie moce jako dar od Boga a inaczej kiedy kroczy drogą samorealizacji, wzmacnia siebie na własny użytek aby kontrolować świat.

    Vibhuti  - ma w Indii kilka różnych znaczeń. Jednym z bardziej znanych jest święty popiół używany przez wielu guru, między nimi jest Sai-Baba. Pochodzi z ciał świętych krów palonych w świętym ogniu. W Indii święty proszek kładzie się w okolice trzeciego oka zaznaczając to miejsce jako święte, posypuje się nim ciało a wiele osób kładzie go pod język wierząc, że działa jak najcudowniejszy lek na wszystkie problemy.

  Vibhuti - znaczy też super człowiek, bogactwo, paranormalne moce rozwinięte poprzez yogę.

  Abhijna - wysoka duchowa wiedza otworzona w drodze medytacji.

  Pali Canon - najwyższa wiedza zawierająca 6 typów innej wiedzy;

  1. Riddhi-vidha - wysokie moce, chodzenie po wodzie, zdolności przechodzenia przez ściany.
  2. Dibba-sata - Boskie uszy, jasnosłyszenie.
  3. Ceto-pariya - telepatia.
  4. Pubbe-nivasanussati - pamięć o swoich poprzednich inkarnacjach.
  5. Dibba-cakkhu - Boskie oko, trzecie oko, możliwość poznania karmicznych sytuacji innych osób.
  6. Asavakkaya - mentalne oczyszczenie.

  Jest to sześć owoców uzyskanych poprzez medytację i koncentrację (samadhi).


  9 GŁÓWNYCH
  GAŁĘZI SIDDHI:
  1. Parkaya Pravesh - duch jednego człowieka ma zdolność przenikania w ciało innej osoby. Według tej wiedzy nawet martwe ciało może powrócić do życia, może być ożywione energią innego ducha.

  2. Haddi Vidya - osoby, które nie czują głodu ani pragnienia. Mogą żyć bez pożywienia i picia kilka dni, tygodni, miesięcy i lat. Znane są przypadki kiedy yoginowie podczas duchowych praktyk sadhana przez długi czas żyją bez żadnych posiłków a nawet nie piją wody. Kiedy nie dostarczają ciału pożywienia mają puste jelita, nie wypróżniają się. Ich ciała są zdrowe i odżywione, zasilają je energią. Przykładem mogą być znani yoginowie: Acharya Vishnu Savang, Tantrik z Nepalu, Yogin Mahohar. Swami Trailanga spędzał długie godziny pod wodą w rzece Ganges i uczył jak człowiek może żyć pod wodą bez tlenu a inni yoginowie żyli na szczytach wysokich gór.

  3. Kaadi Vidya - osoby praktykujące tą formę siddhi nie odróżniają temperatur ani pór roku; lato, zima czy deszcz nie przeszkadza im i nie czują ani zimna ani gorąca, mogą siedzieć na śniegu i w ogniu.

  4. Madalasa Vidya - osoby posiadające zdolności zmniejszania i zwiększania własnych ciał. Lord Hanumun potrafił nawet ze swojego ciała zrobić miniaturkę. Według siddhi vidya osoba może osiągnąć nawet rozmiar moskito albo zwiększyć się do potężnych rozmiarów.
  - Anima siddhi - zdolność zmniejszania rozmiarów ciała i stanie się zupełnie małym. Również tą metodą można zagęścić ciało do twardości kamienia
  - Mahima siddhi - zdolność powiększania rozmiarów ciała.

  5. Vayu Gaman Siddhi - osoby posiadające zdolności fruwania pod niebo lub w inne miejsca w ciągu kilku sekund, najwięcej yoginów z Buddyzmu "Zen" potrafiło dokonać takich lotów.

  6. Kanakdhara Siddhi - osiągnięcie bogactwa poprzez siddhi. Materializowanie, np nędznego domu w złoty. Mogą to być duże obiekty i mniejsze przedmioty. Dzisiaj na świecie zdolności materializowania posiada tylko kilka osób.

  7. Prakya Sadhana - zdolności naradzania dziecka z łona bezpłodnej kobiety. Na świecie jest tylko 2 lub trzy osoby, które potrafią to czynić.

  8. Surya Vigyan - solarna nauka, najważniejsza w starożytnej Indii. Znana tylko przez indyjskich yoginów i używana do transformacji substancji za pomocą promieni słonecznych. Swami Vishudhananda 60 lat temu demonstrował cud, zmienił papier w różę i jedną piłeczkę bawełny w złoto. Ta nauka trzymana jest w sekrecie przez Divyendu Ghosh i jego uczniów.

  9. Mrit Sanjevani Vidya - zdolności wskrzeszania umarłych, chociaż ta praktyka uchodzi za mit. Jedynym przypadkiem jaki zna świat było wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa. Guru Gorakhnath dokonał tego czynu kilka razy. Zaledwie kilka osób na świecie zna tą tajemnicę.

  Comment (7)
 • |