]

                                                                                                                       


 • 147 - Sefirot 10.03.2010 :: 16:07

  Comment (7)


  Sefira - jedna z emanacji Boskiego Światła.
  Emanacja jest początkiem rozwijających się dalej wielkości bytów.
  Przeciwieństwem do emanacji jest afirmacja prowadząca do zespolenia z Jednością.
  W filozofii arabskiej z prabytu emanuje świetlista materia, z której wyłania się duch wszechświata. Źródło duszy wszechświata daje początek niższym duszom (wegetatywnym, zwierzęcym i myślącym)

  Afirmacja
  jest zapewnieniem, deklaracją, że dane twierdzenie jest prawdziwe.
  W ezoteryce jest techniką autosugestii,
  której celem jest wpłynięcie na przyszłe wydarzenie.

  Sefiry tworzyły pełny zbiór, z których Bóg stworzył świat. Pierwsze wzmianki o sefirach pojawiły się w księdze stworzenia - Sefir Jecira - starożytny żydowski trakt dotyczący stworzenia świata. Bardziej uproszczony niż biblijny, składa się z sześciu rozdziałów, odpowiadającym prawdopodobnie sześciu dniom stworzenia. Zawiera wiarę istnienia
   w jednego Boga. Wyklucza istnienie jakichkolwiek istot boskich.

  10 sefir w Drzewie Życia

  1. Kefer - Korona
  2. Chochma - Mądrość
  3. Bina - Zrozumienie
  4. Chesad - Łaska
  5. Gewura - Srogość
  6. Tiferet - Piękno
  7. Necach - Zwycięstwo
  8. Hod - Chwała
  9. Jesod - Fundament
  10. Melchut - Królestwo

  Drzewo Życia posiada trzy równolegle kolumny:

  - prawą - męską
  - lewą - żeńską
  - środkową, która jest ścieżką równowagi i harmonii.

  Drzewo Życia jest mistycznym organizmem, które odpowiada całości bytu.
  Kolejne sefiry przejmują światło wyżej boskiej emanacji i przesyłają je niżej za pomocą 22 ścieżek spinających całe drzewo. Najniższa z nich odbija blask i przesyła go na górą. Czasami pojawia się 11 sefira Daat - Wiedza - jest niezależną emanacją między Chochną
   i Biną. Oznacza wiedzę tajemną - gnozę a jednocześnie jest zewnętrznym wymiarem sefiry Keter.

  Gnoza
  jest formą świadomości religijnej, systemem sprzeciwu, wyjście poza granicę uznawanego porządku. Gnoza to wiedza przynosząca zbawienie, które jest uwolnieniem się od niekorzystnego stanu lub okoliczności. W religii chrześcijańskiej jest aktem wybawienia ludzi przez Boga, np: wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Jest zarówno wybawieniem duchowym jak i fizycznym. Zbawicielem żydów był Mojżesz, chrześcijan - Jezus Chrystus, umarł na krzyżu za wszystkich bez wyjątku ludzi. Wykupił ludzi od grzechu.
  Ale przyjęcie zbawienia jest wolną wolą człowieka jak również zależy od Łaski.
  Jezus Chrystus nie jest zbawicielem tylko człowieka tylko całej natury.

  Numerologicznie Drzewo Życia istnieje pomiędzy 10 sefirami i biegnie
  do 22 kanałów, które łączą ich.  Numer 22 jest numerem 22 liter hebrajskiego alfabetu.  Każdy z kanałów jest oznaczony literką alfabetu.

  11 sefira zwana Daat
  znaczy też Abyss (otchłań), bardzo głęboki pas największej ciemności, do którego nigdy nie dochodzi światło. Abyss jest uniwersalnym elementem Neptuna, który jest ważnym elementem w Drzewie Życia. Daat jest punktem największych dyskusji.

  Numer 22

  1. 22 literki hebrajskiego alfabetu
  2. 22 rozdziały w Objawieniu Św. Jana w Biblii
  3. 22 ścieżki sefirów
  4. 22 - Spirytualny Mistrz - Budowniczy
  na materialnym planie.
  Przybywa na świat jako woluntariusz. Posiada boskie wibracje i 4 x wzmocnioną energię, która daje mu dużą odpowiedzialność. Wnosi organizacje, harmonie i ciężko pracuje.

  Energia Boska podróżuje po Drzewie Życia od niewysłowionej boskości do manifestacji
   i prezentowaniu się w odmiennej spirytualnej rzeczywistości. Im zaistnieje niżej tym bardziej gęsta, zmniejsza własne wibracje i traci czystość aż w końcu manifestuje się na fizycznym planie. Drzewo Życia znane jest też jako Adam Kadmon, Bóg - człowiek.  1. KETER - korona,
  sefira pierwsza i najważniejsza. Jest źródłem całego światła przepływającego do niższych sefir. Po przepłynięciu przez wszystkie 10 wraca z powrotem do góry.
  Koresponduje z wibracją numeru 620.

  Nr 620
  620 filarów światła, suma wszystkich poleceń Boga wydanych Izraelowi znalezionych
   w Torah. Wspaniałe zmysły, samodyscyplina, odpowiedzialność, umie dać i umie wsiąść, rewolucja, organizacja.

  2. CHOCHMA - mądrość,
  myśl Boga, męska zasada, jak wszędzie tam, gdzie znajduje się ruch.
  Jest drugim z 10-ciu sefirów i pierwszą potęgą intelektualnej świadomości w procesie stworzenia.
  Adam Kadmon pierwszy człowiek, który utracił cechy łączące go z Bogiem, nieśmiertelność, wspaniałość i mądrość. Według żydowskiej Kabały jego pierwszą żoną była Lilith, którą całkowicie pomija Biblia.
  Chochma jest pierwszym źródłem twórczego procesu, pierwsze słowa z Torah
   o stworzeniu Nieba i Ziemi. Jest prawą kolumną sefirów i koresponduje z prawą półkulą mózgu.
  Hokman, według tradycji żydowskiej znaczy - mądry człowiek, rabi.

  Nr 10
  Sprawiedliwość we wszystkim i dla wszystkich, nowy początek dający możliwość, przyjęcie działania. Energia jedynki wzmocniona 10X.
  10 jest silną energią dla umysłu pracującego z mądrością poprzez wcześniejsze doświadczenia, poprzez umysł łączący się z Najwyższym Źródłem.
  Jest symbolem światła, miłości i numerem kosmosu. Symbolizuje energię Ozyrysa.

  3. BINA - zrozumienie,
  zasada żeńska. jest 3-cią z 10-ciu sefir. Znajduje się po stronie przeciwnej niż Chochma. Ułożona po lewej stronie kolumny koresponduje z lewą półkulą mózgu. Określana jest też jako Imma lla'ah (Najwyższa Matka)

  Nr 50
  Wszystko - całość. Z tego miejsca idą kanały we wszystkie strony stworzenia. Wibracja dająca wolność, wnosi nowe zmiany i silną wibrację witalną. Wyzwala się poza granice, wnosi doświadczenia i rzuca wyzwania.
  Według mitologii sumeryjskiej Bóg Enki był symbolizowany nr 50. Według Kabały człowiek posiada 50 furtek zrozumienia - sefir. Pierwszą wzmianką w Biblii jest 50 pytań Hioba zadanych Bogu (furtki zrozumienia).

  Cochma i Bina są najważniejszymi związkami - Ojciec - Matka, prawa i lewa półkula mózgu aby zaistnieć jako człowiek. Nie mogą istnieć oddzielnie. Unia bardzo potrzebna aby zamanifestować się na Ziemi. Początek istnienia z łona matki z siedmioma właściwościami serca - odnośnik do 7dmiu dni stworzenia.

  Związek Chochma i Bina numerologicznie wynosi:

  140 (73 + 67) - jest to umysł Ojciec - Matka.

  Nr 73
  Mistyczna moc, lider, sprawiedliwość, praktyczność w świecie fizycznym, nr dający wolność, spirytualne zrozumienie.
  73 tony (mężczyzna 31 i kobieta 42).

  Nr 37
  Hevel (vapor, Abel - syn Adama i Ewy).

  Nr 67
  Ukryte prawdy, dwie przeciwne energie w jednym człowieku. Musi zostać wybalansowana
   i zaistnieć w harmonii aby odnaleźć ukryte prawdy. Transformacja (6 + 7 = 13/4), zmiana starych form życia na nowe, posiada w sobie spirytualne talenty, pomaga zrozumieć wewnętrzny duchowy świat.

  Nr 140
  Wzrost, potęga, wolność i zmiany, bardzo silne witalne źródło, wysokie inspiracje, niszczy stare i odbudowuje nowe, potrafi obejść nieharmonijne energie. Ta wibracja daje możliwość połączenia z najwyższym Źródłem Boskim.

  4. CHESAD - miłosierdzie
  Znaczy sprawiedliwość i pokój, energia twórcza należąca do prawej półkuli.
  Odpowiedzialna za tworzenie form jakie przyjmuje energia.
  Razem z przeciwną żeńską Gewurą tworzy otchłań dzielącą świat kreacji od świata duchowego. Koresponduje z prawym ramieniem.

  Strażnikiem tej sfery jest Archanioł Zadkiel trzymający Fioletowy Płomień.
  Archanioł Zadkiel - Sprawiedliwość Boga, Archanioł wolności i miłosierdzia, patron wszystkich, którzy wybaczają. Był tym aniołem, który zatrzymał Abrahama, który poświęcając jedynego syna chciał go zabić w ofierze dla Boga.

  Nr 777
  powrót do wszystkich świadomości,
  Nr Boga (700 + 70 + 7)
  Ojciec + Syn + Duch Święty
  777 - krzyż, dobra praca, gratulacje, bardzo pozytywny numer,
  oczekuj na więcej darów.

  5. GEWURA - srogość.
  piąty sefir Drzewa Życia, świadomość zmian i różnic, należy do żeńskiej kolumny.
  Jest odpowiednikiem niższych form jakie może przyjmować energia.

  Jest 2 sefiry tworzące otchłań dzielącą świat kreacji (Briah) od świata duchowego (Aeiluth).
  Tego poziomu pilnuje Archaniol Kamael.
  Gewura znana też jest jako moc i sprawiedliwość. Strażnikiem jej wszystkich świętych form jest Archanioł Gabriel.

  Koresponduje z lewym ramieniem i numerem 216 (3x72)
  Chesad - miłosierdzie i 72 ukryte Imiona Boga wyrażone miłością (chesad) w jego tworzeniu. Każde z tych imion wyraża inną formę miłości. Komplet każdego słowa buduje potężny filar nowego stworzenia. Dwie ręce działają razem, są aktem wszystkich form rzeczywistości.

  Nr 72
  Uniwersalna miłość, ceremonia i rytuał, spirytualna perfekcja, balans i piękno.
  Bardzo wysoka energia posiadająca wibrację 9, silna i niezależna.
  72 jest wielkim kluczem w uniwersum podnoszącym ludzką świadomość.
  Używa spirytualnych darów, pracuje dla ludzi.

  Nr 216
  Wielka moc duchowa, inteligencja,
  numer cudu - ciało, krew, kości. Spirala geometryczna.

  6. FIFERAT - piękno.
  Znajduje się w centrum Drzewa Życia. Należy do świata kreacji.
  Reprezentuje samoświadomość i równowagę między Gewurą i Chesed.

  Jej strażnikiem jest Archanioł Rafael, trzymający silne uzdrawiające promienie.
  Fiferat spokrewniony z Boską Miłością, zdrowiem i balansem, jest też utożsamiany
   z Jezusem Chrystusem - Synem Boga.

  Keter - Ojciec
  Fiferat - Syn Boży
  Yesod - Duch Święty.
  Jest ilustracją procesu nauk Jezusa Chrystusa z księgi Jana
  "...Nikt nie może pójść do Ojca przeze mnie nie przechodząc ... "
  Znaczy - świadomość umysłu - balans.
  Jest też spokrewniony z Ozyrysem, piękno, poświęcenie, pomoc.

  Nr 1081
  108+1 = 109/19/1
  Przeznaczenie, Bóg w akcji, pionier, nowy początek, książę niebios.

  7. NECACH - zwycięstwo,
  filar cierpliwości w drodze pasji. Odnosi się do prawej nogi i stopy.
  Assijah jest formą przeciwną do Necach, reprezentuje czystą świadomość czystej energii.
  Za tą sferę jest odpowiedzialny Archanioł Haniel

  Nr 148
  14 + 8 = 22/4 Spirytualny mistrz Budowniczy
  Rozwój, moc, odpowiedzialność.
  Bardzo silna energia twórcza.

  8. HOD - chwała.
  Sefira żeńska, reprezentująca świadomość form, odpowiedzialna za tworzenie świadomości uporządkowanych obrazów świata materialnego.
  Odnosi się do lewej nogi i stopy a dwa biodra dają balans.
  Opiekunem Hod jest Archanioł Michał, zwycięstwo, obejście wszystkich barier.

  Nr 15
  wie, rozumie, prawda, pomoc, wewnętrzna wiedza.

  9. JESOD - fundament.
  Jest sefirą pomiędzy Hod i Necach i ponad Melchut. Łączona z organami seksualnymi. Tam wszystkie sefiry łączą się z ziemią Odgrywa rolę zbierającą i łączącą różne i przeciwstawne sobie sefiry: Hod i Necach, jak również Fiferat ponad nią, zapisując i przesyłając ją światu. Zwana jest "silnikiem tworzenia", powiązana z Drzewem Życia. Jest tym aspektem, który przychodzi na ziemię i uświęca ją, dlatego zajmuje centralną kolumnę tak jak Keter (Bóg Ojciec) i Fiferat (Syn Boży). Tradycyjny element skrzyżowania świadomości i materii.

  Nr 80
  Samodyscyplina, odpowiedzialność, siła, regeneracja.

  10. MELKUTH - królestwo
  Ostatnia sefira oznaczająca Boga w świecie materialnym (Szechina)
  Szechin jest pojęciem żydowskim określającym widoczną obecność Boga w świątyni lub innym boskim przybytku (tabernakulum),
  słup obłoku podczas wychodzenia żydów z Egiptu dające im ukrycie.
  Strażnikiem jest Archanioł Sandelfion, anioł modlitwy, często utożsamiany z prorokiem Eliaszem.

  Nr 496
  496/55/10/1 Mistrz Życiowych Energii,
  organizator, pionier, niezależny.

  11. DA'AT - wiedza
  uchodzi za 11 sefirę w Drzewie Życia. jest w tym samym poziomie co Boskie Światło.
   Ale Da'at jest utożsamiane z Legionem (demonami) przed ich upadkiem Po upadku stały się przeciwną energią do Światła Boskiego. Boskie Światło jest zawsze błyszczące ale nie każdy człowiek może je ujrzeć.
  Da'at jest trzecią i ostatnią świadomością mocy i inteligencji twórczej. Według mistyków odnosi się do duszy i potęgi pamięci i koncentracji. Odnosi się również do najwyższej wiedzy. I dwie potęgi inteligencji ukryte w Chochan i Bina, które odnoszą się do niskiej i zewnętrznej wiedzy, łączącej inteligencję przez emocje.

  Comment (7)
 • |