]

                                                                                                                       


 • 46 - Alchemia 29.10.2009 :: 16:38

  Comment (4)

  Alchemia jest bardzo starą nauką, można przyjąć, że liczy sobie co najmniej 2 tys. Lat, a istnieją wzmianki, że bawiono się nią jeszcze wcześniej. Jej rodowód sięga Starego Państwa Faraonów, Chin, a także Aleksandrii. Jej rozkwit przypadł jednak na Wieki Średnie, a przetrwałą jeszcze poprzez kolejne wieki, aż po dziś dzień.


  Pracowania alchemiczna

  Kamień filozoficzny
   
   Przedmiotem poszukiwań alchemików był oczywiście kamień filozoficzny, czyli magiczna substancja dzięki której możliwe było przemienienie zwykłych metali w złoto. Wielu z alchemików swoje metody przekazywało tylko najbardziej zaufanym ze swoich uczniów, bądź sporządzali w postaci zapisków w taki sposób by rozczytać je mogli tylko wtajemniczeni. Nierzadko informacje zawarte na stronicach owych ksiąg zawierały mylnie informacje, które rozszyfrować i poprawić mogli najbardziej obeznani. Niemniej jednak proces pozyskania przebiegał następująco:
   
  I- Składniki takie jak: żelazo, ołów, rtęć i mieszkanki kwasów kruszono i mieszano w moździerzach, by następnie podgrzewać ową miksturę w tyglach. Proces który nazwać można „przygotowawczym” zajmował czasem pół roku i był bardzo niebezpieczny gdyż podczas procesu podgrzewania wydzielały się trujące substancje- w ten oto sposób już na samym początku prób uzyskania kamienia filozoficznego życie straciło wielu alchemików.
   
  II- Podgrzany proszek rozpuszczano w kwasie, a istotnym było by dokonać tego w przy świetle księżyca, ewentualnie przy odbitym w lustrze świetle słonecznym.
   
  III- Kolejnym etapem, który nierzadko zajmował całe lata była destylacja substancji, która powstała w etapie II. Ten etap był nie tylko bardzo żmudny, i bardzo trudny lecz także najbardziej niebezpieczny. To drugi z etapów podczas którego na skutek zaczadzenia, bądź pożaru zmarło najwięcej alchemików.
   
  IV- Etap ten wymagał od alchemika dużego wyczucia intuicji. Polegał on bowiem na wypatrzeniu „znaku”, który sygnalizował zakończenie procesu destylacji i możliwość przejścia do kolejnego etapu. Trudno jednoznacznie wytłumaczyć czym był owy znak, bowiem każdy z alchemików interpretował go zupełnie inaczej.
   
  V- Po wystąpieniu „znaku” utleniano azotanem potasu, którego produktem ubocznym jest proch strzelniczy. To on stawał się także często przyczyną śmierci wielu poszukiwaczy kamienia filozoficznego.
   
  VI- Powstała mikstura była umieszczana w szczelnym pojemniku w którym ją podgrzewano, a następnie po osiągnięciu odpowiedniej temperatury chłodzono. Wynikiem tego procesu był „biały kamień”, który rzekomo posiadał możliwość przemiany metali w srebro.
   
  VII- Następnie następowała długa seria procesów schładzania, ogrzewania, a także oczyszczania dzięki któremu biały kamień zamieniał się w upragniony kamień filozoficzny.
   
  Warto też wiedzieć, że fuzję ową nazywano „wojną smoków”, podczas której- jak wierzyli alchemicy pierwiastki męskie i żeńskie mieszały się ze sobą i tworzyły całość co w języku alchemików określane było jako „żenienie się ze sobą”.

  Symbole alchemiczne
   
  Oto kilka przykładów symboli alchemicznych, dzięki którym alchemicy zapisywali efekty swoich badań, bądź odpowiednio zapisane i sformowane pomagały im bezpośrednio w procesach dążących do osiągnięcia min. kamienia filozoficznego. Są one odwodem na to, że alchemia od zawsze była dziedziną łączącą naukę z magią:


  Symbol alchemii-pochodzi z XVII w. Służył alchemikom do wykonywania zaklęć, a w równanie ich wchodziły geometryczne kształty symbolu.Trójkąt-symbol świętej Trójcy; Koło-symbol wiecznośći i makrokosmosu; Kwadrat- będący symbolem podstawy dla ludzkiej nowo narodoznej istoty.  *****


  Symbol znany głownie z filmy "The Blair Witch Project". Doszukałem sie jednak informacji, że był to magiczny symbol zaklęć dla średniowiecznych czarnoksiężników i alchemików. Jeżeli dobrze sie mu przyjżeć to dostrzec można jego podobieństwo do pentagramu.  *****


  Theosophy
  Symbol składał sie zawsze z kombinacju kilku innych syboli, które nadawały mu pełnego znaczenia. Każda kombinacja służyła innemu magicznemu rytuałowi.  *****

  Uroborus
  następny alchemiczny symbol, rzedstawia on węża, lub inne fantastyczne stworzenie wygięte w okrąg i gryzące własny ogon. Alchemicy obrazowali nim wieczność, sykle życia i śmierci, krąg życia.  *****

  Różany Krzyż
  Krzyż owy jest symbolem gnostycznym powstałym z dwóch połączonych ze sobą krzyży różanych. Mały krzyż różany symbolizuje człowieka czyli mikrokosmos, stanowiący centrum makrokosmosu czyli całego wszechświata. Na ramionach krzyża znajdują się symbole alchemiczne, a także pentagram- symbol na nowo odrodzonej ludzkiej istoty. Otaczające go cztery trójkąty równoramienne (dwa z nich ze ściętymi wierzchołkami) symbolizują cztery żywioły: trójkąt skierowany do góry (ogień); do dołu (woda); trójkąt zwrócony do góry z odciętym wierzchołkiem (ziemia), a drugi ze ściętym wierzchołkiem zwrócony do dołu to powietrze. Trójkąty te miały być ponoć podstawą dla gwiazdy Dawida, który symbol to miał stworzyć król Salomon uchodzący ponoć za alchemika. 22 płatki róży na krzyżu odpowiadają ilości liter alfabetu kabalistycznego, a ich ułożenie w krąg oznacza nieskończoność. Ze środka krzyża wybiegają promienie, które symbolizują boską światłość, znajdujący się poniżej heksagram (zwany także pieczęcią Salomona) posiada umieszczony pośrodku symbol słońca, a wokoło jego szpiców sześciu ciał niebieskich ważnych dla alchemii wraz z przypisanymi im metalami:
  Księżyc -----> srebro
  Wenus ----->miedź
  Jowisz -----> cyna
  Saturn -----> ołów
  Mars ----->żelazo
  Merkury -----> rtęć

  Najniższa część najdłuższego ramienia krzyża jest podzielona dwoma przekątnymi na cztery części, które  mają kolory zgodne  z czterema barwami Malkuth - dziesiątej i ostatniej sefiry kabalistycznego Drzewa Życia, która odpowiada naszej Ziemi.

   
  Ponadto alchemicy korzystali także z pojedynczych bądź, łączonych symboli znanych ze starożytności, które zobaczyć możecie także w artykule o symbolach.
   
  Osiągnięcia alchemii
   
  Alchemikom nigdy nie udało się osiągnąć celu ich poszukiwań  jednej prostej przyczyny- nigdy nie udało im się osiągnąć wystarczająco dużo energii by przeprowadzić metale i inne pierwiastki w złoto. Wydawałoby się, że sama idea kamienia filozoficznego jest niemożliwa do spełnienia , lecz w istocie wcale tak nie jest. Możliwa jest bowiem przemiana metali w złoto, lecz jedynie w reaktorach jądrowych. Nie czyni się tego jednak takich względów jak choćby koszt takiego przedsięwzięcia: koszt ilości zużytej energii potrzebnej do przemiany znacznie przekroczyłaby wartość złota, które w ten sposób udałoby się uzyskać. Tak więc alchemicy wcale nie gonili za czymś co było niemożliwe do osiągnięcia.
  Większość jednak z nich poświęcając się idei odnalezienia kamienia filozoficznego spędziła całe swoje życie w nędzy nigdy go nie odnalazłszy. Pomijam oczywiście los tych nieszczęśników którzy działali na dworach władców na ich zlecenie starając się oczywiście osiągnąć coś co w ich czasach było niemożliwe. Za nie wywiązanie się z umowy ze zniecierpliwionym władcą czekała ich okropna śmierć.
  Mimo to trudy i ofiary tylu tysięcy ludzi parających się w dawnych dziejach alchemią opłaciły się przynosząc ludzkości zupełnie inne odkrycia i wynalazki. Sama alchemia zresztą stała się podstawą nauki jaką jest chemia.
  A oto kilka przykładów (przypadkowych) odkryć alchemicznych i nie tylko:
   
  -proch- wynaleziony prawdopodobnie przez chińskich alchemików.
   
  -teoria o grawitacji- Newton był zafascynowany alchemią, tak iż poświęcił jej kilka prac a także niezliczoną ilość eksperymentów. Jeden z nich przyczynił się do powstania znanej nam teorii.
   
  -Alchemik i lekarz Paracelsus wykorzystywał zwoje doświadczenie zdobyte na alchemicznych eksperymentach  do leczenia swoich pacjentów min. były to: kąpiele mineralne, leki sporządzane na bazie  nalewek alkoholowych zawierających: rtęć, siarczany miedzi, arsen, ołów.
   
  Znani alchemicy,ich następcy i oszuści .
   
  Znani alchemicy z przestrzeni dziejów:
   
  -Michał Sędziwój (1566-1636 Polska)
  -Paracelsus (1490-1541 Szwajcaria)
  -Bolos z Mendes (Bolos-Demokryt) (II w. n.e.)
  -Maria Prophetissa  (zwana Żydówką) (I w. n.e. Aleksandria)
  -Zosimos (III w.n.e. Egipt)
  -Go Hung (III w.n.e. Chiny)
  -Dżabir ib Habjjan (760-815 Arabia) (znany jako Geber)
  -George Bauer (1494-1555 Niemcy) (znany jako Agricola)
   
  Dowodem na to, że alchemia istnieje do dziś są przykłady współczesnych alchemików takich jak Różokrzyżowcy, którzy kultywują spuściznę po dawnych alchemikach. Różokrzyżowcy zrzeszają się w oficjalnych bractwach i stowarzyszeniach, choć istnieją także tajne bractwa. Podobnie rzecz się ma w sprawie religii- część z nich odwołuje się do głównych światowych religii, podczas gdy inne grupy posiadają jak najbardziej świecki charakter. Warto wiedzieć, że na czele Bractwa stoi ugrupowanie Braci Starszych z Niemiec. Ta grupa Różokrzyżowców uważa się za istoty doskonałe i wybrańców, którzy poświęcają się przetwarzaniu złej energii tego świata na dobrą.
   
  Mówiąc o współczesnych alchemikach nie sposób wspomnieć o oszustach, których (podobnie jak w innych dziedzinach nie brakuje). Na kartach historii zapisali się tacy oto XX-wieczni oszuści jak Ernest Rutheford oraz Franz Tausend  OGŁOSZENIE
  Plebiscyt na Milk-Shake Zapraszam Wszystkich! Ja się zgłosiłem. Zgłoś się i Ty! Polecam!

  W następnej notce Drowy xD

  Comment (4)
 • |